sv en

Referensuppdrag

 • Turn around

  Från vildvuxen nedläggningskandidat till fokuserat exportföretag med hög lönsamhet.

  Få fart på exporten

  Planerat och genomfört exportsatsning för en nystartad division.
  Startat dotterbolag och rekryterat agenter i Europa, USA och Fjärran Östern.

  Strategiväxling och affärsutveckling

  Verkat som rådgivare vid vitalisering av mindre, traditionella commodityföretag.
  Startat och drivit nytt affärsområde baserat på köp av en amerikansk licens.
  Fungerat som coach vid utarbetandet av strategi- och affärsplaner.
  Företagspresentationer i samband med finansiering

  Företagsförvärv

  Lokaliserat lämpliga uppköpskandidater.
  Genomfört förvärv både direkt från ägare och från merchantbank.
 • Förhandlingar

  Licensavtal med farmaceutisk industri.
  Förhandlat och slutit avtal med en akademisk grupp med spetskompetens inom bioteknikområdet.
  Slutit avtal med en strategisk råvaruleverantör i Sydamerika.

  Utveckling av ny teknologi

  Utarbetat en strategi för att introducera nya produkter i USA och Västeuropa.
  Kommersialiserat patent via licenser och egen produktutveckling.

  Marknads- och industrianalys

  Marina biprodukter i internationellt perspektiv
  Expertrapporter och beslutsunderlag