sv en

Kompetens - Robert Wahren

robert

Yrkeserfarenhet

Utvecklingschef, kemi och livsmedel 7år
Divisionschef, kemi och massa 4 år
VD, livsmedelsingredienser 9 år
Dir. koncernledning, specialkemi 4 år
VD, förpackning 1 år
vVD, functional food 1 år
Konsultverksamhet 10 år    
    

Utbildning    

Civilingenjör, KTH, sektion Kemi    
Tekn. Dr., KTH, docent i organisk kemi    
Företagsekonomi och management vid INSEAD                
    

Speciellt inriktad på 

Affärsutveckling baserad på naturliga råvaror och biprodukter.
Strategifrågor. Marknadsföring, introduktion av nya produkter.