sv en

Kompetens - Helena Ljusberg Wahren

Yrkeserfarenhet    

Gruppchef, specialkemi 4 år
Projektledare, livsmedel 4 år
Utvecklingschef, läkemedelsformuleringar, 11 år   

Utbildning    

Adj. Professor, läkemedelsteknologi.
Docent, livsmedelsteknologi
Teknologie Doktor, organisk kemi  

Speciellt inriktad på

Projektledning, teknisk och ekonomisk utvärdering, upprättande av projekt och affärsplaner.
Livsmedel, lipider, explorativa läkemedelsberedningar